PROW

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. „Utworzenie podmiotu gospodarczego działającego w branży usługowo-produkcyjnej – AniaDesign.art Anna Więckowska”; mająca na celu: utworzenie podmiotu gospodarczego działającego w branży usługowo-produkcyjnej, który będzie świadczyć usługi w zakresie wykonywania rękodzieła artystycznego; współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość realizowanej operacji: 50 268,70 zł, z tego dofinansowanie w ramach „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich” to kwota 50 000,00 zł.

BENEFICJENT: Anna Więckowska